Intreerede Prof.dr.ir. Peter Bongers op vrijdag 4 december 2009

Intreerede Prof.dr.ir. Peter Bongers op vrijdag 4 december 2009

Prof.dr.ir. P.M.M. Bongers (Technische Universiteit Eindhoven) houdt op vrijdag 4 december 2009 zijn intreerede getiteld: “Intertwine product and process design”. Deze openbare lezing vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de Universiteit.

Voorafgaand aan de intreerede vindt in dezelfde zaal het Mini-symposium: Dutch Product & Process Design plaats. Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Eindhoven.

Prof. Bongers is per 1 maart 2008 benoemd tot deeltijdhoogleraar op de bijzondere leerstoel “Product Driven Process Technology”. Deze leerstoel is in 2002 met steun van de Stichting Hoogewerff-Fonds ingesteld aan de Technische Universiteit Eindhoven. In eerste termijn (2002-2007) is deze leerstoel bezet geweest door prof.dr.ir. Solke Bruin. De succesvolle aanzet die daarmee is gegeven aan dit vakgebied is voor het Hoogewerff-Fonds aanleiding geweest tot continuering met een tweede termijn, waaraan thans door Prof. Bongers vorm gegeven wordt.

Prof. Bongers is een Delfts Werktuigbouwkundig Ingenieur met een specialisatie in systeem en regeltechniek (promotie 1994). Sinds 1994 is hij in dienst van Unilever. Hij heeft verschillende functies bekleed in R&D, variërend van modellering en regeling van processen tot complete implementatie van nieuwe productietechnologie, in het bijzonder in de Sector Food. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de “Process Systems Engineering Skill Base” van Unilever Food Research en is thans verantwoordelijk voor “Processing and Manufacturing Science” in Unilever Research.

Plaats een reactie