1930 – Prof.ir. H. ter Meulen

Hoogewerff Gouden Medaille 1930

Prof.ir. H. ter Meulen

Prof.ir. H. ter Meulen (1871 – 1942) was hoogleraar in de analytische chemie aan de Technische Hogeschool te Delft.

Prof. Ter Meulen ontving de Gouden Medaille voor uitnemend en baanbrekend werk op het gebied van de elementair-analyse. Vooral zijn publikaties over nieuwe methoden ter bepaling van verschillende elementen (zuurstof, stikstof, zwavel, chloor, broom, jodium, arseen, kwik en cadmium) in organische verbindingen door hydrering trokken aandacht.