1998 Ir. L. Smit

Hoogewerff Jongerenprijs 1998

Ir. L. Smit

Ir. L. Smit studeerde af bij Prof. J. Smith op het onderwerp: Roerhydro-dynamica in kokende vloei­stof­fen. Voor DSM Research was dit aanleiding hem in 1988 aan te stellen bij de Werkgroep Reactorkunde, waarvan hij in 1991 de leiding kreeg. In zijn functie heeft Ir. Smit een innovatieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het aspartaamproces en heeft hij belangrijk fundamenteel werk verricht aan het hogedruk-low density polyethyleen proces.

In 1995 volgde zijn aanstelling tot sectiechef procesontwikkeling voor polymerisatieprocessen en daarbij heeft hij vooral naam gemaakt door de bestudering van de invloed van micromenging op de produktkwaliteiten met baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van gasfasetechnologie.

Hij heeft een innovatieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het aspartaamproces en heeft hij belangrijk fundamenteel werk verricht aan het hogedruk-low density polyethyleen proces.

Op de foto wordt de winnaar van de Hoogewerff Jongerenprijs 1998, ir. L. Smit (derde van links), gefeliciteerd door de voorzitter van het Hoogewerff- Fonds, prof.dr.ir. D. Thoenes. Links staat de vice- voorzitter van het Hoogewerff-Fonds, prof.dr.ir. H. de Waal. Tweede van rechts is prof.dr. E.M. Meijer, directeur DSM Research, en rechts  prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg, hoofd R&D Procestechnologie bij DSM.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.