2005 Dr.ir. M.L.M. vander Stappen

Hoogewerff Jongerenprijs 2005

Dr.ir. M.L.M. vander Stappen

Dr.ir. M.L.M. Vander Stappen is sinds 1995 werkzaam bij Unilever. Hij heeft baanbrekend werk verricht aan de toepassing van procestechnologische principes op het ontwerp van productieprocessen voor gestructureerde producten, met name voor de voedingsmiddelenindustrie. Hij heeft op creatieve wijze nieuwe ontwerpconcepten en methodologieën ontwikkeld en geïntroduceerd binnen Unilever. Zijn aanpak heeft onder andere geleid tot een systematische ontwerpmethodiek voor processen, gebaseerd op verschillende hiërarchische beslisniveaus, en tot het opstellen van een stelsel van heuristische ontwerpregels en karakteriseringsmethoden voor gestructureerde producten en gerelateerde apparatuur. Het werk van Vander Stappen getuigt van een brede kennis van de procestechnologie. Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en kan als leidend worden beschouwd in het nieuwe veld van de product-geïnspireerde procestechnologie.

Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en kan als leidend worden beschouwd in het nieuwe veld van de product-geïnspireerde procestechnologie.

Curriculum Vitae

Dr.ir. M.J.M. (Michel) vander Stappen (geb. 1967) studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij in 1990 ‘met lof’ zijn ingenieursdiploma behaalde. Vervolgens verrichtte hij promotieonderzoek aan dezelfde universiteit onder leiding van prof.ir. C.M. van den Bleek. In dit onderzoek ontwikkelde hij niet-lineaire tijdreeksanalysetechnieken gebaseerd op de chaostheorie voor het karakteriseren van de hydrodynamica van wervelbedreactoren. Hij promoveerde in 1996 op het proefschrift ‘Chaotic Hydrodynamics of Fluidized Beds’. In 1995 trad Vander Stappen in dienst van Unilever en was enkele jaren werkzaam aan het Research Laboratorium in Vlaardingen in de Advanced Manufacturing Technology Group. Binnen deze groep werkte Vander Stappen in een exploratief onderzoeksprogramma aan de ontwikkeling van een conceptuele ontwerpmethodologie voor processen voor de productie van gestructureerde voedingsmiddelen (zoals mayonaises en dressings) en andere gestructureerde materialen. Hierbij werkte hij onder meer samen met een aantal academische onderzoeksgroepen. Op dit moment is hij werkzaam als Global Platform Leader Cooking Aids in het Savoury Global Technology Centre van Unilever in Heilbronn, Duitsland.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.