1981 – Dr.ir. L.P.B.M. Janssen

Hoogewerff Jongerenprijs 1981

Dr.ir. L.P.B.M. Janssen

Dr.ir. L.P.B.M. Janssen (Afdeling der Technische natuurkunde, Technische Hogeschool te Delft) promoveerde in 1976 bij Prof. J.M. Smith op het onderwerp: bewerking van kunststoffen. ZWO stelde hem in de gelegenheid gedurende één jaar aan de Universiteit van Delaware, U.S.A., onderzoek te doen naar de thermodynamische aspecten van aetherosclerosis. Daarna keerde hij terug naar de T.H. te Delft.

De prijs werd hem toegekend voor zijn baanbrekend werk aan de dubbelschroefextruder. Het betreft machines die met twee evenwijdig draaiende schroeven vormloos materiaal verwerken tot staven, pijpen of films. Zijn theorieën maakten het mogelijk in kortere tijd betere machines te construeren doch openden ook andere perspectieven. Energie- en kostenbesparend bij kunststoffen is de mogelijkheid van vervaardiging en vormgeving in één arbeidsgang; de extruder fungeert tevens als chemische reactor. In samenwerking met de Landbouwhogeschool Wageningen werd voorts bereikt dat eiwit- en zetmeelprodukten met een hogere voedingswaarde kunnen worden verkregen.

“De prijs werd hem toegekend voor zijn baanbrekend werk aan de dubbelschroefextruder. Het betreft machines die met twee evenwijdig draaiende schroeven vormloos materiaal verwerken tot staven, pijpen of films.”