1981 Dr.ir. L.P.B.M. Janssen

Hoogewerff Jongerenprijs 1981

Dr.ir. L.P.B.M. Janssen

Dr.ir. L.P.B.M. Janssen (Afdeling der Technische natuurkunde, Technische Hogeschool te Delft) promoveerde in 1976 bij Prof. J.M. Smith op het onderwerp: bewerking van kunststoffen. ZWO stelde hem in de gelegenheid gedurende één jaar aan de Universiteit van Delaware, U.S.A., onderzoek te doen naar de thermodynamische aspecten van aetherosclerosis. Daarna keerde hij terug naar de T.H. te Delft.

De prijs werd hem toegekend voor zijn baanbrekend werk aan de dubbelschroefextruder. Het betreft machines die met twee evenwijdig draaiende schroeven vormloos materiaal verwerken tot staven, pijpen of films. Zijn theorieën maakten het mogelijk in kortere tijd betere machines te construeren doch openden ook andere perspectieven. Energie- en kostenbesparend bij kunststoffen is de mogelijkheid van vervaardiging en vormgeving in één arbeidsgang; de extruder fungeert tevens als chemische reactor. In samenwerking met de Landbouwhogeschool Wageningen werd voorts bereikt dat eiwit- en zetmeelprodukten met een hogere voedingswaarde kunnen worden verkregen.

De prijs werd hem toegekend voor zijn baanbrekend werk aan de dubbelschroefextruder. Het betreft machines die met twee evenwijdig draaiende schroeven vormloos materiaal verwerken tot staven, pijpen of films.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.