Gouden Medaille

Verdiensten & erkenningen

Hoogewerff Gouden Medaille

De Hoogewerff Gouden Medaille wordt iedere drie tot vijf jaar door het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitgereikt aan een gerenommeerde kandidaat die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie.

De verantwoordelijkheid voor de selectie van kandidaten voor de Gouden Medaille berust bij het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds, bestaande uit personen afkomstig uit het bedrijfsleven en het chemisch-technologisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, die gezamenlijk geacht worden alle voor deze onderscheiding in aanmerking komende personen in Nederland te kennen.

De onderscheiding wordt beschouwd als een belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de kandidaat.

In de afgelopen eeuw is de Medaille aan vele bekende onderzoekers op het vakgebied toegekend, voor het merendeel werkzaam of werkzaam geweest in de chemische procesindustrie.

In 1925 werd de Hoogewerff Gouden Medaille voor de eerste keer uitgereikt aan Ir. J. Rutten. In 2006 werd de twintigste Gouden Medaille toegekend aan prof.dr.ir. J. de Swaan Arons.

anthranilzuur

In 1885 Hoogewerff benoemind tot hoogleraar in de scheikunde en directeur van het chemisch laboratorium van de Polytechnische School te Delft. Ook hier boekte hij als wetenschappelijk onderzoeker grote resultaten op zijn terrein. Belangrijk was de zg. ‘omlegging van Hoogewerff en Van Dorp’, d.i. de inwerking van broom en loog op zuuramiden.

Hoogewerff Portret
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.