1990 Ir. J.J. Meerman

Hoogewerff Jongerenprijs 1990

Ir. J.J. Meerman

Ir. J.J. Meerman (AKZO) studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de Afdeling Werktuigbouwkunde. Hij trad in dienst bij de AKZO Research Laboratoria te Arnhem op de Afdeling Mechanisch/Fysisch Technologische Research, waar hij zich bezig hield met het modelleren van stromingsprocessen voor de bereiding en verwerking van hoog viskeuze polymeren. Hij is de uitvinder van een éénstaps proces om huid-kern garens te spinnen met een dunne huid van een ander polymeer. Deze vondst komt er op neer dat het tweede polymeer via een gedefinieerde restrictie veel constanter naar de onderste spingaten stroomt en daardoor een gelijkmatige dunne huid vormt. De uitvinding berust op een diepgaande studie van het stromingsgedrag van een viskeuze polymeeroplossing/ smelt tussen meerdere spingaten. Dankzij deze studie kunnen nu uit honderden spingaatjes gelijktijdig garens met een gelijkmatige dunne huid worden verkregen.

Hij is de uitvinder van een éénstaps proces om huid-kern garens te spinnen met een dunne huid van een ander polymeer. Deze vondst komt er op neer dat het tweede polymeer via een gedefinieerde restrictie veel constanter naar de onderste spingaten stroomt.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.