2022 – SusPhos

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2022

SusPhos

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2022 is toegekend aan het team van SusPhos bv onder leiding van CEO Marissa de Boer voor baanbrekend werk betreffende het terugwinnen van fosfor uit fosfaat-rijke afvalstromen.

Voor het leven op aarde is fosfor een uiterst belangrijk element: zonder enige opname van fosforhoudende nutriënten kunnen mens en dier niet leven en groeien er geen gewassen. De groei van gewassen en daarmee de oogst wordt gemaximaliseerd door toevoeging van extra fosfor in de vorm van mest of kunstmest. Helaas zijn de eenvoudig-delfbare bronnen van fosfor beperkt en komt het einde van deze natuurlijke voorraden in zicht. Tegelijkertijd veroorzaakt fosfor, als dit via afvalwater in ons oppervlaktewater terecht komt, eutrofiering en vissterfte.

De door SusPhos ontwikkelde technologie is gebaseerd op een scheidingstechnologie waar slim met oplosbaarheden wordt gespeeld. Omdat het verdampen van water wordt vermeden en gebruik wordt gemaakt van relatief laagwaardige restwarmte is een intrinsiek duurzaam procesconcept ontwikkeld. Het unieke proces bevindt zich thans in de pilotfase, en de opschaling naar 50 kton is voorzien voor 2024.

De innovatieve vinding van SusPhos past geheel in het streven naar circulariteit. De terugwinning van essentiële stoffen is uitermate belangrijk voor een duurzame economie. En zoals Susphos het zelf verwoordt: “dit is slimme chemie voor een betere wereld”.

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2022 werd uitgereikt tijdens het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS17), dat plaatsvond op 4-5 april 2022 in het Aula Conferentie Centrum van de TU Delft.