1983 – P.J. Hoftyzer Chem. Eng.

Hoogewerff Gouden Medaille 1983

P.J. Hoftyzer Chem. Eng.

De heer P.J. Hoftyzer Chem. Eng. (geb. 1921) ontving zijn chemisch-technische opleiding in de jaren 1936-1940 aan de toenmalige HTS te Dordrecht. In 1949 legde hij het examen af voor Chemical Engineer bij het British Institute of Chemical Engineers. Reeds in 1940 trad hij in dienst bij de Staatsmijnen, waar hij meewerkte aan een synthetische studie van technisch belangrijke gas/vloeistof-reacties zoals: verwijdering van koolzuur en zwavelwaterstof uit cokesovengas door absorptie in ammoniakwater en verwijdering van het in sporen aanwezige stikstofoxyde uit cokesovengas door absorptie van nitreuze gassen in water. In 1996 trad hij in dienst bij het AKU-concern waar hij werkte op het gebied van polymerisatie-processen, o.a. die van Nylon-6 en polyester.