Jongerenprijs

Verdiensten & erkenningen

Hoogewerff Jongerenprijs

De Hoogewerff Jongerenprijs wordt ongeveer eenmaal in de drie jaar toegekend aan een veelbelovend onderzoeker, jonger dan veertig jaar. Dit zijn veelal personen die nog geen grote bekendheid genieten en door deze prijs (€ 5000,= en een zilveren medaille) uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Voor iedere toekenning wordt een selectiecommissie benoemd, bestaande uit een aantal leden van het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds en enkele externe deskundigen. Voor het vinden van kandidaten wordt een groot aantal vakgenoten in de industrie en aan universiteiten in Nederland benaderd. Bij de uiteindelijke selectie wordt gekeken naar originaliteit, wetenschappelijk niveau, innoverend vermogen, produktiviteit (octrooien, publikaties e.d.), breedte, leeftijd, zelfstandigheid en presentatie van de kandidaten.

De Jongerenprijs werd in 1973 voor het eerst uitgereikt aan dr.ir. F.C. Eversteyn. De twaalfde Jongerenprijs werd in 2009 toegekend aan prof.dr.ir. M.T. Kreutzer.

anthranilzuur

In 1885 Hoogewerff benoemind tot hoogleraar in de scheikunde en directeur van het chemisch laboratorium van de Polytechnische School te Delft. Ook hier boekte hij als wetenschappelijk onderzoeker grote resultaten op zijn terrein. Belangrijk was de zg. ‘omlegging van Hoogewerff en Van Dorp’, d.i. de inwerking van broom en loog op zuuramiden.

Hoogewerff Portret
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.