2011 – Dhr. J. Pâques

Hoogewerff Gouden Medaille 2011

Dhr. J. Pâques

Jos Pâques heeft het bedrijf dat zijn vader in 1960 opzette voor de handel in landbouw-apparatuur uitgebouwd tot een succesvolle onderneming welke wereldwijd marktleider is in anaerobe water-zuivering. Begin jaren ‘80 was het bedrijf actief in mestvergisting. In die tijd kwam Pâques in contact met Wageningen Universiteit waar een techniek werd ontwikkeld om in een compacte reactor industrieel afvalwater te reinigen en de vervuiling om te zetten in biogas. Deze UASB-technologie, onder de merknaam BIOPAQ®UASB, was de eerste innovatie die Pâques vanuit een Nederlandse universiteit naar de internationale markt heeft gebracht. De BIOPAQ®UASB-technologie (opwaarts doorstroomde reactoren) werd in de loop der jaren opgevolgd door de BIOPAQ®IC (interne circulatie) technologie voor dezelfde toepassing. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 850 van deze industriële biogasinstallaties gebouwd die gezamenlijk een hoeveelheid biogas produceren die gelijk staat aan de aardgasbehoefte van circa 2 miljoen Nederlandse huishoudens. Het ondernemerschap van Pâques en zijn gedrevenheid voor innovaties en technologische vernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat zijn bedrijf Paques Holding B.V. een breed pakket van industriële en duurzame proces-technologieën heeft ontwikkeld, steeds vanuit universitair onderzoek naar toepassingen op volle schaal. Het betreft meer dan vijftien verschillende procestechnologieën voor conversie van ondermeer organische stof, stikstof, zwavel, metalen, en daarnaast ook scheidings-technologie. Pâques is er zich steeds van bewust geweest dat een ontwikkeling en introductie van nieuwe technologie vele jaren duurt, hetgeen binnen een familiebedrijf meer kans op succes heeft dan bij een NV. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 50 tot 60 miljoen euro en telt zo’n 350 medewerkers; een groot deel van de activiteiten vindt momenteel in China plaats.

Korte levensloop Jos Pâques

Jos Pâques is oprichter en grootaandeelhouder van Paques Holding B.V.. Hij was van 1973 tot 1 oktober 2002 Algemeen Directeur van de onderneming. Per laatstgenoemde datum is hij toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Paques Holding B.V. Tot 2007 was hij voor Paques werkzaam als Directeur Externe Betrekkingen. Sinds 2006 is Jos Pâques voorzitter van de Advisory Board van Paques in China.

Jos Pâques is een groot voorstander van verantwoord ondernemen. Paques ontwikkelt en bouwt hoogwaardige zuiveringssystemen voor het reinigen van water, gas en lucht om industriële processen zo schoon en rendabel mogelijk te laten verlopen.

Innovatie en internationalisatie zijn sleutelbegrippen binnen de onderneming. Paques heeft een eigen vestiging in China. Daarnaast beschikt het bedrijf over een wereldwijd netwerk van licentienemers.

Pâques
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.