2011 – Dhr. J. Pâques

Hoogewerff Gouden Medaille 2011

Dhr. J. Pâques

Jos Pâques heeft het bedrijf dat zijn vader in 1960 opzette voor de handel in landbouw-apparatuur uitgebouwd tot een succesvolle onderneming welke wereldwijd marktleider is in anaerobe waterzuivering. Begin jaren ‘80 was het bedrijf actief in mestvergisting. In die tijd kwam Pâques in contact met Wageningen Universiteit waar een techniek werd ontwikkeld om in een compacte reactor industrieel afvalwater te reinigen en de vervuiling om te zetten in biogas. Deze UASB-technologie, onder de merknaam BIOPAQ®UASB, was de eerste innovatie die Pâques vanuit een Nederlandse universiteit naar de internationale markt heeft gebracht. De BIOPAQ®UASB-technologie (opwaarts doorstroomde reactoren) werd in de loop der jaren opgevolgd door de BIOPAQ®IC (interne circulatie) technologie voor dezelfde toepassing. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 850 van deze industriële biogasinstallaties gebouwd die gezamenlijk een hoeveelheid biogas produceren die gelijk staat aan de aardgasbehoefte van circa 2 miljoen Nederlandse huishoudens. Het ondernemerschap van Pâques en zijn gedrevenheid voor innovaties en technologische vernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat zijn bedrijf Paques Holding B.V. een breed pakket van industriële en duurzame proces-technologieën heeft ontwikkeld, steeds vanuit universitair onderzoek naar toepassingen op volle schaal. Het betreft meer dan vijftien verschillende procestechnologieën voor conversie van ondermeer organische stof, stikstof, zwavel, metalen, en daarnaast ook scheidings-technologie. Pâques is er zich steeds van bewust geweest dat een ontwikkeling en introductie van nieuwe technologie vele jaren duurt, hetgeen binnen een familiebedrijf meer kans op succes heeft dan bij een NV. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 50 tot 60 miljoen euro en telt zo’n 350 medewerkers; een groot deel van de activiteiten vindt momenteel in China plaats.

Korte levensloop Jos Pâques

Jos Pâques is oprichter en grootaandeelhouder van Paques Holding B.V.. Hij was van 1973 tot 1 oktober 2002 Algemeen Directeur van de onderneming. Per laatstgenoemde datum is hij toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Paques Holding B.V. Tot 2007 was hij voor Paques werkzaam als Directeur Externe Betrekkingen. Sinds 2006 is Jos Pâques voorzitter van de Advisory Board van Paques in China.

Jos Pâques is een groot voorstander van verantwoord ondernemen. Paques ontwikkelt en bouwt hoogwaardige zuiveringssystemen voor het reinigen van water, gas en lucht om industriële processen zo schoon en rendabel mogelijk te laten verlopen.

Innovatie en internationalisatie zijn sleutelbegrippen binnen de onderneming. Paques heeft een eigen vestiging in China. Daarnaast beschikt het bedrijf over een wereldwijd netwerk van licentienemers.

Pâques