Legaat Ir. J.H. de Vlieger

Geschiedenis Hoogewerff-Fonds

Legaat Ir. J.H. de Vlieger

Op 28 juni 2001 werd de secretaris-penningmeester van het Hoogewerff-Fonds benaderd door de heer Weber, namens mevrouw C.M. de Vlieger-Warmoltz uit Rijswijk, die besloten had nog tijdens haar eigen leven de wens van wijlen haar echtgenoot, Ir. Johan H. de Vlieger, tot uiting te brengen en een substantieel gedeelte van het aandelenkapitaal van haar man te legateren aan het Hoogewerff-Fonds.

Uiteraard was dit voor het Hoogewerff-Fonds een zeer bijzondere ervaring, te meer welkom gezien het besluit tot instelling van een (tweede) bijzondere leerstoel aan de Faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit te Eindhoven.

Op de foto is de voorzitter van het Hoogewerff-Fonds, prof.ir. C.M. van den Bleek, in gesprek met mevrouw C.M. de Vlieger-Warmoltz, de weduwe van Ir. J.H. de Vlieger.