2003 – Prof.ir. J.A. Wesselingh

Hoogewerff Gouden Medaille 2003

Prof.ir. J.A. Wesselingh

Prof.ir. J.A. Wesselingh (geb. 1937) verrichtte onderzoek aan een scala van scheidingsprocessen zoals filtratie, destillatie, absorptie, dialyse, membraanscheidingen, ionenwisseling alsook aan onderwerpen ten behoeve van scheidingsprocessen zoals fluidisatie, menging, beweging van bellen, druppels en vaste deeltjes in vloeistoffen en tegenstroom-stofoverdrachtsprocessen. Grote bekendheid kreeg hij, ook internationaal, met zijn baanbrekend werk (samen met prof. Krishna in Amsterdam) aan multicomponent-diffusie en multicomponent scheidingsprocessen. Wesselinghs onderzoek is fundamenteel, maar steeds gericht op toepassing; het is daardoor een uitstekende leerschool voor ingenieurs. Daarnaast is Wesselingh een uitzonderlijk begaafd docent, de beste op zijn vakgebied in Nederland, wellicht ook internationaal. Zowel bij het elementaire onderwijs in de procestechnologie als bij zijn post-academische cursussen zowel in binnen- als buitenland weet hij zijn leerlingen op een buitengewone wijze te stimuleren. Ook in zijn onderwijs combineert hij een consequent fundamentele aanpak met gezond verstand en is hij gericht op technische toepassing. Wesselingh is er als geen ander in geslaagd niet alleen op technische toepassing gericht onderzoek te doen, maar de resultaten hiervan ook op een uiterst enthousiasmerende manier uit te dragen.

Curriculum Vitae

Prof.ir. J.A. Wesselingh (geb. 1937) Prof.ir. J.A. Wesselingh studeerde in 1963 af in de Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zijn eerste industriële ervaring heeft hij opgedaan op het (toenmalige) Koninklijke/Shell Laboratorium in Amsterdam. In 1976 werd hij benoemd aan de Technische Universiteit Delft, eerst als lector Algemene Scheikunde en vanaf 1980 als hoogleraar Scheidingsprocessen. In 1989 werd hij benoemd als hoogleraar Thermodynamica en Scheidingsprocessen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit ambt heeft hij vervuld tot aan zijn pensionering in 2002.