1986 Dr.ir. L.J.M.J. Blomen

Hoogewerff Jongerenprijs 1986

Dr.ir. L.J.M.J. Blomen

Dr.ir. L.J.M.J. Blomen (Ingenieursbureau KTI – Kinetic Technology International te Zoetermeer) heeft zowel tijdens zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft als gedurende zijn promotie aan de Rijksuniversiteit te Leiden en zijn industriële carrière bij KTI blijk gegeven van grote kwaliteiten. Afgestudeerd op een onderwerp over de kristallisatie van slecht oplosbare zouten heeft hij deze kennis toegepast in zijn dissertatie, betrekking hebbende op de biomineralisatie van zouten in de urinewegen. Als research-manager bij KTI werkte hij aan diverse technologische projecten als gefluïdiseerde verbranding, off-shore gaszuivering en Linnhoff warmte-integratie.

Als research-manager bij KTI werkte hij aan diverse technologische projecten als gefluïdiseerde verbranding, off-shore gaszuivering en Linnhoff warmte-integratie.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.