1956 – Prof.dr.ir. H.I. Waterman

Hoogewerff Gouden Medaille 1956

Prof.dr.ir. H.I. Waterman

Prof.dr.ir. H.I. (Hein Israel) Waterman (1889 – 1961) was van 1919 tot 1959 hoogleraar in de chemische technologie aan de Technische Hogeschool te Delft.

Prof. Waterman heeft een pioniersrol vervuld bij de ontwikkeling van de kennis en tal van toepassingsmogelijkheden van aardolie en aardolieproducten.
Zijn zeer uiteenlopende publikaties over hydrogenering, polymerisatie en isomerisatie van koolwaterstoffen en van vette oliën, over de suikerbereiding uit suikerbieten door koude diffusie en werk over grafisch-statistische analysemethoden, hebben sterk de aandacht getrokken.

waterman