2009 – prof.dr.ir. M.T. Kreutzer

Hoogewerff Jongerenprijs 2009

Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer

2009 Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer

Prof. Kreutzer is sinds 2008 werkzaam als hoogleraar aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de microfluϊdica en transportverschijnselen in capillairen en in bundels van capillairen zoals monolieten, en de toepassingen daarvan in de chemische technologie en de biotechnologie.
Zijn werk getuigt van een brede kennis van de procestechnologie. Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en hij kan als één van de leidende, jonge wetenschappers worden beschouwd in het nieuwe veld van de microreactortechnologie. Daarnaast is hij een begenadigd docent die op inspirerende en creatieve wijze zijn vakkennis en ervaring overbrengt op de studenten.

“Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en hij kan als één van de leidende, jonge wetenschappers worden beschouwd in het nieuwe veld van de microreactortechnologie.”

kreutzer

Curriculum Vitae

Prof. Dr. Ir. M.T. Kreutzer (38) studeerde Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1998 zijn ingenieursdiploma behaalde. Vervolgens verrichtte hij promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft onder leiding van de professoren J.A. Moulijn en F. Kapteijn. Hij promoveerde in 2003 op het proefschrift “Hydrodynamics of Taylor Flow in Capillaries and Monolith Reactors”. Van 2002 tot 2004 heeft Kreutzer in Delft als post-doc gewerkt aan een bacterieel ontzwavelingsproces. Daarna werkte hij als post-doc op het MIT in de Verenigde Staten bij prof. K.F. Jensen waar hij zich bekwaamde op het gebied van de microreactortechnologie. Vervolgens verkreeg hij aan de TU Delft een positie als universitair docent in de groep van prof. Moulijn, waar hij een VENI-beurs bemachtigde. In 2008 is hij benoemd tot hoogleraar Process and Product Engineering aan de TU Delft.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.