2002 Prof.dr.ir. A.B. de Haan

Hoogewerff Jongerenprijs 2002

Prof.dr.ir. A.B. de Haan

De Hoogewerff Jongerenprijs 2002 is toegekend aanprof.dr.ir. André de Haan die zich in zijn loopbaan reeds in bijzondere mate heeft onderscheiden vanwege de breedte van het gebied binnen de procestechnologie waarin hij werkzaam is of reeds is geweest. Prof. De Haan is een nationaal en internationaal gerespecteerd en erkend onderzoeker op het gebied van de scheidingstechnologie. Zijn werk is oorspronkelijk en kent een hoog innovatief karakter. Hij heeft vele succesvolle projecten weten te realiseren en is daarbij ook in staat geweest om bruikbare vindingen te implementeren.Bovendien weet prof. De Haan zijn vakgebied uitstekend op jonge procestechnolgen over te dragen en is daardoor een prima pleitbezorger van de procestechnologie.

Hij heeft vele succesvolle projecten weten te realiseren en is daarbij ook in staat geweest om bruikbare vindingen te implementeren.

Curriculum Vitae

Prof.dr.ir. André de Haan (born in Zierikzee, the Netherlands, 29 September 1964), obtained his Chemical Engineering diploma (1987), and his Ph.D. (1991) at the Delft University of Technology. After his Ph.D. he worked as head of the Applied Thermodynamics group at DSM Research (1991), Technology Manager Styrenics at DSM Performance Polymers(1996) and Senior Researcher Life Sciences at DSM Research (1998). He has been appointed full professor in 1999 in Separation Technology at the University of Twente. Since September 2006 he is appointed as full professor in Process Systems Engineering at the Eindhoven University of Technology. In addition to this position he is active as scientific chairman for the industry sectors Pharma and Specialty Chemicals within the Dutch Separation Technology Institute (DSTI).

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.