Leerstoel Product-driven Process Technology (2002-2007)

Leerstoel Product-driven Process Technology (2002-2007)

Prof.dr.ir. S. Bruin

Per 1st September 2002, dr.ir. S. (Solke) Bruin (1940) was appointed as professor at the Eindhoven University of Technology, to start the new part-time chair on “Product-driven Process Technology” in the Department of Chemical Engineering and Chemistry. His term ended on 1st September 2007.

Prof.dr.ir. S. Bruin graduated from the Wageningen Agricultural University in the Netherlands where completed his Ph.D in 1969. After postdocs at the Technical University Eindhoven (Prof.Dr.Ir. H.A.C. Thijssen) and the USDA’s Western Regional Research Center in Berkeley (CA, USA) in 1970, he joined the Royal Shell Research Laboratories in Amsterdam in the Equipment Engineering Department. In 1974 he was appointed full-professor in Process Engineering at Wageningen Agricultural University in the Netherlands. His research activities included drying of food materials (calculation methods for dehydration with strongly concentration dependent diffusion coefficients), adsorption of chemicals from aqueous solutions to active carbon, and modelling storage of agricultural products.

End 1980, he joined Unilever Research Vlaardingen. In Unilever Research he fulfilled various senior positions in research management. In his latest position he was responsible for Exploratory Research in the Foods Processing area in both the Colworth House (UK) and Vlaardingen (NL) Research Laboratories and member of the management committee of Unilever Research Vlaardingen. He retired from Unilever in May 2001.

2002-2007
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.