Jubilea

Geschiedenis Hoogewerff-Fonds

Jubilea

Vijftigjarig jubileum (1917-1967)

De viering van het vijftigjarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds in 1967 werd gecombineerd met de uitreiking van de Hoogewerff Gouden Medaille aan Prof.dr. W.J.D. van Dijck. Gezien het oorspronkelijk Delftse karakter van het Fonds werd als plaats voor de viering gekozen voor de Aula van de Technische Hogeschool te Delft. Tijdens deze plechtigheid gaf de voorzitter, Prof.ir. J.H. de Boer, in een rede een overzicht van het wel en wee van het Fonds in de afgelopen 50 jaar. De plechtigheid werd besloten met een receptie, gevolgd door een diner voor een kleinere kring van genodigden.

In het kader van dit vijftigjarig bestaan werd tevens, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), het Centraal Instituut voor Industrie-ontwikkeling (CIVI), en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), een boek uitgegeven, geschreven door Dr.ir. H. Koopmans en getiteld: Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland (uitgeverij Waltman, Delft, 1967).

Tachtigjarig jubileum (1917 – 1997)

Ter viering van het tachtigjarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds op 5 november 1997 was een aantrekkelijk middag- en avondprogramma samengesteld met het doel om vooral de betekenis van de te verwachten ontwikkelingen voor Nederland en de Nederlandse chemische industrie te belichten. Sprekers waren prof.dr.ir. D. Thoenes, voorzitter van het Hoogewerff-Fonds, met lezingen over De geschiedenis van het Hoogewerff-Fonds en De geschiedenis van de toekomst en ir. E. Van Andel met een voordracht over Werken aan de toekomst der Chemische Technologie. In zijn betoog memoreerde prof. Thoenes dat de noodzaak van het denken over de betekenis van de technologie voor de toekomst van de mensheid vrij plotseling is duidelijk geworden door de studies van de Club van Rome in 1972. In de 25 jaren die sindsdien zijn verstreken is weliswaar veel veranderd, maar één ding is nog altijd duidelijk: het wel en wee van de mensheid wordt steeds meer afhankelijk van technologische ontwikkelingen. De chemische technologie neemt daarbij een centrale positie in.

De feestelijk bedoelde bijeenkomst ter gelegenheid van het tachtigjarig jubileum vond een tragisch einde doordat de oud-voorzitter van het Hoogewerff-Fonds, Ir. L. Kooy, tijdens de receptie door een hartaanval werd getroffen en ter plaatse overleed. De receptie werd beëindigd en het aansluitend geplande diner afgelast. Op prof. Thoenes rustte de zware taak mevrouw Kooy van het gebeurde in kennis te stellen.