Samenstelling Bestuur

Samenstelling bestuur

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds bestaat uit de volgende personen:

Dr. P.H. Berben – Voorzitter (BASF Nederland BV)
Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer – Vice-voorzitter (Technische Universiteit Eindhoven)
Dr.ir. E.J.A.X. van de Sandt – Secretaris-Penningmeester (DSM Biotechnology Center)
Prof.dr. H.W. Frijlink (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. E.G.M. Kuijpers
Ir. A. Giesen (Haskoning DHV Nederland B.V.)
Ir. L.C.A. van Holk (Stichting COVA, KIVI)
Prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes (TNO, Technische Universiteit Eindhoven)
Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer (Technische Universiteit Delft)
Prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen (Universiteit Utrecht, KNAW)

Het secretariaat en de administratie van het Hoogewerff-Fonds worden beheerd door Mevr. A.M.A. van Bemmelen.