Stimuleringsprijs

Hoogewerff Stimuleringsprijs

De Hoogewerff Stimuleringsprijs is een aanmoedigingsprijs ter stimulering van innovatief en baanbrekend werk op het gebied van de chemische technologie in Nederland. Deze prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan veelbelovend jong talent, – persoon, groep van personen, organisatie, instituut of bedrijf -, dat zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden door innovatiegerichte activiteiten die kunnen variëren van wetenschappelijk onderzoek tot commerciële implementatie hiervan.

Voor iedere toekenning wordt een selectiecommissie benoemd, bestaande uit een aantal leden van het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds en enkele externe deskundigen. Voor het vinden van kandidaten wordt een groot aantal vakgenoten in de industrie en aan universiteiten in Nederland benaderd.

De prijs bestaat uit een kunstwerk voor de winnaar of het team en een persoonlijk aandenken voor elk van de teamleden.

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.