2013 – Dr.ir. A.A. Kiss

Hoogewerff Jongerenprijs 2013

Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel.

Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen. Hij heeft  een belangrijke en innovatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van reactieve destillatieprocessen en dividing-wall column processen voor de productie van biobrandstoffen.

Zeer zichtbare voorbeelden van zijn werk zijn de ontwikkeling van heterogene katalysatoren (zoals sulfaathoudende metaaloxides) en het gebruik daarvan in een katalytisch reactieve destillatieproces en de ontwikkeling en het gebruik van de dividing wall column voor innovatieve azeotropische, extractieve en reactieve destillatieprocessen. De combinatie van wetenschappelijke gedrevenheid en industriële toepassing maakt zijn werk uitzonderlijk.

“Tony Kiss heeft een belangrijke en innovatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van reactieve destillatieprocessen en dividing-wall column processen voor de productie van biobrandstoffen.”

Kiss

Dr.ir. Tony Kiss werkt sinds 2005 bij AkzoNobel op het gebied van scheidingstechnologie en proces-intensificatie. Hij onderhoudt daarbij eveneens een groot wetenschappelijk netwerk. Zijn werk kenmerkt zich door een groot chemisch-technologisch inzicht en een enorme toewijding voor de wetenschap. Dat laatste blijkt onder andere uit het grote aantal wetenschappelijke publicaties die mede tijdens zijn werkzaamheden voor AkzoNobel tot stand zijn gekomen.

Prijsuitreiking
De uitreiking van de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 vond plaats op dinsdag 23 april tijdens het European Congress of Chemical Engineering (ECCE-9) in Den Haag.