Leerstoel Sustainable Chemical Technology (1997-2008)

Leerstoel Sustainable Chemical Technology (1997-2008)

Prof.ir. G.J. Harmsen

Prof.ir. G.J. (Jan) Harmsen graduated from the Technical University Twente in the Netherlands in1977. In that year he joined the Royal Shell Research Laboratories in Amsterdam in the Equipment Engineering Department. He has worked at various positions in Shell, notably as reaction engineer, biotechnologist in the UK, advising technologist at Pernis, conceptual process design in the Hague, and is now principal process developer in Shell Global Solutions at Shell Research and Technology Amsterdam.

In 1997 Jan Harmsen was appointed Hoogewerff-professor at Delft University of Technology, to start a new part-time chair Sustainable Chemical Technology in the Chemical Engineering Department. In 2006 the chair moved to RijksUniversiteit Groningen, Department of Chemical Engineering.

The chair focuses on education and research about sustainable design of processes, products and systems. It provides one M.Sc. course, Sustainability for Engineers, and a Ph.D. course, Sustainable Design of Processes, Products and Systems, specifically for Ph.D. students of the Netherlands Research School for Process Technology (OSPT).

1997-2008
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.