1984 – Dr.ir. P.J.H. Builtjes

Hoogewerff Jongerenprijs 1984

Dr.ir. P.J.H. Builtjes

Dr.ir. P.J.H. Builtjes (TNO), werkgroepleider Afdeling Stromingstechniek bij TNO te Apeldoorn, studeerde in 1971 af aan de Technische Hogeschool te Delft als natuurkundig ingenieur en promoveerde in 1977 bij Prof.dr. J.O. Hinze op een proefschrift getiteld: AMemory-effects in turbulent flows@. Bij TNO richtte hij zich geheel op de wetenschappelijke achtergronden van de verspreiding van luchtverontreiniging, hetgeen leidde tot nieuwe beschrijvingsmodellen. Dr. Builtjes heeft als één der eersten chemische reacties bij atmosferische dispersiebeschouwingen betrokken.

“Bij TNO richtte Builtjes zich geheel op de wetenschappelijke achtergronden van de verspreiding van luchtverontreiniging, hetgeen leidde tot nieuwe beschrijvingsmodellen.”