Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 toegekend

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 toegekend

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 is toegekend aan het management team van Flowid B.V., bestaande uit ir. Jeoffrey van den Berg, ir. Wouter Stam en ir. Wessel Hengeveld voor hun innovatieve aanpak van de toepassing van de microreactortechnologie op productieschaal in de chemische industrie.

De Hoogewerff Stimuleringsprijs is een nieuw ingestelde 3-jaarlijkse prijs van de Stichting Hoogewerff-Fonds ter stimulering van innovatief en baanbrekend werk op het gebied van de chemische technologie in Nederland.

Flowid B.V. is door de prijswinnaars opgericht in 2008. Het is een spin-off van de TU Eindhoven, die zich tot doel stelt praktische toepassingen te commercialiseren op basis van de microreactortechnologie die onder andere in de onderzoeksgroep Chemische Reactortechnologie van de TU Eindhoven wordt ontwikkeld. De fijnchemie en de pharma zijn de belangrijkste markten waarin Flowid opereert. De innovatieve wijze waarop Flowid de kennis van microtechnologie verbindt met algemene procestechnologische principes en met kennis en kunde van derden om tot commerciële proposities te komen heeft de Stichting Hoogewerff-Fonds in het bijzonder aangesproken. Flowid is daarmee een goed voorbeeld van een ondernemingsinitiatief om de kloof tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en commerciële implementatie te overbruggen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het tiende Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS10) op dinsdag 26 oktober 2010 in het Congrescentrum Koningshof in Veldhoven.

Plaats een reactie