Hoogewerff Gouden Medaille voor Jos Pâques

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jos Pâques

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2011 toegekend aan de heer Jos Pâques. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Jos Pâques, wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitdrukking geven aan haar grote waardering voor de indrukwekkende wijze waarop Pâques over een periode van vele jaren een zeer succesvolle, internationaal opererende onderneming heeft opgezet, waarbij hij een breed scala aan innovatieve (bio)procestechnologieën heeft ontwikkeld, getest, opgeschaald en vervolgens commercieel toepasbaar heeft gemaakt in ondermeer hoogwaardige waterzuiveringsprocessen en andere unieke biotechnologische processen in veel verschillende toepassingsgebieden.

De Hoogewerff Gouden Medaille wordt iedere drie tot vijf jaar door het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitgereikt aan een gerenommeerde kandidaat die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie. De onderscheiding wordt beschouwd als een belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de kandidaat. In de afgelopen periode van meer dan 80 jaar is de Medaille aan vele bekende personen op het vakgebied toegekend, voor het merendeel werkzaam of werkzaam geweest in de chemische procesindustrie.

Jos Pâques heeft het bedrijf dat zijn vader in 1960 opzette voor de handel in landbouw-apparatuur uitgebouwd tot een succesvolle onderneming welke wereldwijd marktleider is in anaerobe waterzuivering. Begin jaren ‘80 was het bedrijf actief in mestvergisting. In die tijd kwam Pâques in contact met Wageningen Universiteit waar een techniek werd ontwikkeld om in een compacte reactor industrieel afvalwater te reinigen en de vervuiling om te zetten in biogas. Deze UASB-technologie, onder de merknaam BIOPAQ®UASB, was de eerste innovatie die Pâques vanuit een Nederlandse universiteit naar de internationale markt heeft gebracht. De BIOPAQ®UASB-technologie (opwaarts doorstroomde reactoren) werd in de loop der jaren opgevolgd door de BIOPAQ®IC (interne circulatie) technologie voor dezelfde toepassing. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 850 van deze industriële biogasinstallaties gebouwd die gezamenlijk een hoeveelheid biogas produceren die gelijk staat aan de aardgasbehoefte van circa 2 miljoen Nederlandse huishoudens. Het ondernemerschap van Pâques en zijn gedrevenheid voor innovaties en technologische vernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat zijn bedrijf Paques Holding B.V. een breed pakket van industriële en duurzame proces-technologieën heeft ontwikkeld, steeds vanuit universitair onderzoek naar toepassingen op volle schaal. Het betreft meer dan vijftien verschillende procestechnologieën voor conversie van ondermeer organische stof, stikstof, zwavel, metalen, en daarnaast ook scheidings-technologie. Pâques is er zich steeds van bewust geweest dat een ontwikkeling en introductie van nieuwe technologie vele jaren duurt, hetgeen binnen een familiebedrijf meer kans op succes heeft dan bij een NV. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 50 tot 60 miljoen euro en telt zo’n 350 medewerkers; een groot deel van de activiteiten vindt momenteel in China plaats.

Korte levensloop Jos Pâques
Jos Pâques is oprichter en grootaandeelhouder van Paques Holding B.V.. Hij was van 1973 tot 1 oktober 2002 Algemeen Directeur van de onderneming. Per laatstgenoemde datum is hij toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Paques Holding B.V. Tot 2007 was hij voor Paques werkzaam als Directeur Externe Betrekkingen. Sinds 2006 is Jos Pâques voorzitter van de Advisory Board van Paques in China.
Jos Pâques is een groot voorstander van verantwoord ondernemen. Paques ontwikkelt en bouwt hoogwaardige zuiveringssystemen voor het reinigen van water, gas en lucht om industriële processen zo schoon en rendabel mogelijk te laten verlopen.
Innovatie en internationalisatie zijn sleutelbegrippen binnen de onderneming. Paques heeft een eigen vestiging in China. Daarnaast beschikt het bedrijf over een wereldwijd netwerk van licentienemers.

Overige informatie
De Hoogewerff Gouden Medaille zal aan Jos Pâques worden uitgereikt op woensdag 26 oktober 2011 tijdens het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS11). Aansluitend zal Jos Pâques een lezing houden. Het toepasselijke thema van dit elfde Nederlandse Procestechnologie Symposium is ‘From plan to plant’.

Plaats een reactie