Prof. Peter Bongers (51) overleden op 17 juni 2012

Prof. Peter Bongers (51) overleden op 17 juni 2012

Op 17 juni 2012 is op 51-jarige leeftijd overleden Prof.dr.ir. P.M.M. (Peter) Bongers, hoogleraar in deeltijd op de leerstoel Productgestuurde Procestechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven.

Peter Bongers was sinds 1 maart 2008 in Eindhoven werkzaam als hoogleraar in deeltijd. De deeltijdleerstoel was in 2002 met steun van de Stichting Hoogewerff-Fonds ingesteld. Daarnaast was Peter werkzaam als Platform Director Systems Engineering aan het Unilever Research Laboratorium in Vlaardingen.

Peter volgde Solke Bruin op die, ook afkomstig van Unilever, het fundament had gelegd voor het onderwijs in dit nieuwe deelgebied binnen de procestechnologie. Zowel de Technische Universiteit Eindhoven als de Stichting Hoogewerff-Fonds wilden graag de leerstoel voortzetten nadat Solke Bruin afscheid had genomen. Na een zorgvuldige benoemings-procedure, werd Peter aangesteld. Peter was de ideale kandidaat met zijn ruime industriële achtergrond, kennis en ervaring die voor deze positie uiterst belangrijk waren.

Met grote deskundigheid en met veel enthousiasme heeft Peter het onderwijs verder vormgegeven. Daarnaast startte hij een viertal promotieprojecten wat een verdere inhoudelijke verdieping mogelijk maakte.

Het keuzevak van Peter in het masterprogramma van de faculteit in Eindhoven trok veel studenten. Ook het verplichte vak ‘Product Design’, dat hij gaf voor de studenten in de ontwerpersopleiding, was erg gewild.

Peter was altijd met zijn vak bezig. Gedreven en inspirerend. Ook toen hij niet meer in staat was naar de universiteit te komen, gebruikte hij andere middelen om met zijn studenten te communiceren om hen zoveel als mogelijk nog te begeleiden en het beste uit hen te halen.

Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds en de studenten, promovendi en medewerkers van de Faculteit Scheikundige Technologie, zullen zich de toewijding, het optimisme en de inzet van Peter met veel respect herinneren.

Plaats een reactie