Nieuws

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2022 toegekend aan SusPhos

Op dinsdag 5 april 2022 tijdens het NPS 17 te Delft is de prijs uitgereikt aan dr. Marissa de Boer, CEO van SusPhos BV.  De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2022 is toegekend aan het team van SusPhos onder leiding van CEO Marissa de Boer voor baanbrekend werk betreffende het terugwinnen van fosfor uit fosfaat-rijke afvalstromen. De innovatieve … Lees meer

Hoogewerff Jongerenprijs 2019 toegekend aan dr. Timothy (Tim) Noël

Op donderdag 31 oktober 2019 werd tijdens het NPS 16 te Eindhoven de prijs uitgereikt aan dr. Timothy (Tim) Noël. De Hoogewerff Jongerenprijs is een prestigieuze prijs die eens in de drie jaar wordt uitgereikt aan een veel belovende en uitmuntende jonge onderzoeker op het gebied van chemische technologie die jonger is dan 40 jaar. De … Lees meer

Afscheid mevrouw Anniek van Bemmelen, administrateur

Op 19 december hebben we afscheid genomen van mevrouw Anniek van Bemmelen. Mevrouw Van Bemmelen heeft meer dan 15 jaar het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds ondersteunt met allerlei administratieve taken. Tijdens de najaarsvergadering overhandigde de voorzitter, onder dankzegging, haar een cadeau en bloemen. Per 1 januari 2020 heeft mevrouw Tiny Koelewijn haar taken overgenomen

Gouden Medaille Hoogewerff-Fonds 2017 toegekend

Gouden Medaille Hoogewerff-Fonds 2017 toegekend Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek … Lees meer

Nieuw Dagelijks Bestuur

Nieuw Dagelijks Bestuur Per 1 januari heeft het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds een nieuw Dagelijks Bestuur. Zoals in de vergadering van 25 november 2014 werd besloten, traden op 1 januari 2015 de voorzitter, prof.dr.ir. J.C. (Jaap) Schouten, en de secretaris-penningmeester, dr.ir. M.M.G. (Thijs) Senden af. Per dezelfde datum werd als nieuwe voorzitter benoemd dr.P.H. … Lees meer

Dr Georg Grossmann verzorgt de Hoogewerff Lezing 2014

Dr Georg Grossmann verzorgt de Hoogewerff Lezing 2014 De Hoogewerff Lezing 2014 wordt dit jaar gegeven door Dr Georg Grossmann tijdens NPS14 op woensdag 5 november 2014. Het congres, dat dit jaar het thema “Fundamentally Innovative” heft, wordt van 3 tot 5 November gehouden in DeFabrique in Utrecht. De titel van zijn lezing is: “Challenges … Lees meer

Nieuw Dagelijks Bestuur 2014

Wijziging dagelijks bestuur Per 1 januari heeft het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds een nieuw Dagelijks Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering op 19 november 2014 trad prof.dr. E. Drent af als lid van het bestuur. De hierdoor vacant gekomen functie van vice-voorzitter werd overgenomen door prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer.

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Kirsten Steinbusch heeft tijdens haar promotiewerk (2005-2009) aan de Universiteit Wageningen onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). … Lees meer

Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher verzorgt de Hoogewerff Lezing 2013

Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher verzorgt de Hoogewerff Lezing 2013 De Hoogewerff Lezing 2013 wordt dit jaar gegeven door Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher als slotlezing tijdens het 9e European Congress of Chemical Engineering (ECCE9) op donderdag 25 april 2013. Dit congres, dat dit jaar het thema ‘Shaping a Sustainable Future!’ heeft, wordt van 21 tot 25 … Lees meer

Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan veelzijdige procestechnoloog

Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan veelzijdige procestechnoloog De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel De Hoogewerff Jongerenprijs wordt iedere twee tot vier jaar uitgereikt aan een veelbelovende chemisch technoloog jonger dan 40 jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het gebied van de chemische … Lees meer

Prof. Peter Bongers (51) overleden op 17 juni 2012

Prof. Peter Bongers (51) overleden op 17 juni 2012 Op 17 juni 2012 is op 51-jarige leeftijd overleden Prof.dr.ir. P.M.M. (Peter) Bongers, hoogleraar in deeltijd op de leerstoel Productgestuurde Procestechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Peter Bongers was sinds 1 maart 2008 in Eindhoven werkzaam als hoogleraar in deeltijd. De … Lees meer

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jos Pâques

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jos Pâques Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2011 toegekend aan de heer Jos Pâques. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Jos Pâques, wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitdrukking geven aan haar grote waardering voor de indrukwekkende wijze waarop Pâques over een … Lees meer

Prof. Michael Braungart verzorgt de Hoogewerff Lezing 2010 tijdens het tiende Nederlands Procestechnologie Symposium

Prof. Michael Braungart verzorgt de Hoogewerff Lezing 2010 tijdens het tiende Nederlands Procestechnologie Symposium Dit jaar wordt de Hoogewerff Lezing 2010 gegeven door Professor Dr. Michael Braungart. De Hoogewerff Lezing is ook dit jaar weer onderdeel van het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS10). Dit symposium wordt voor de tiende keer gehouden en heeft dit jaar als … Lees meer

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 toegekend

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 toegekend De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 is toegekend aan het management team van Flowid B.V., bestaande uit ir. Jeoffrey van den Berg, ir. Wouter Stam en ir. Wessel Hengeveld voor hun innovatieve aanpak van de toepassing van de microreactortechnologie op productieschaal in de chemische industrie. De Hoogewerff Stimuleringsprijs is een nieuw ingestelde 3-jaarlijkse … Lees meer

Intreerede Prof.dr.ir. Peter Bongers op vrijdag 4 december 2009

Intreerede Prof.dr.ir. Peter Bongers op vrijdag 4 december 2009 Prof.dr.ir. P.M.M. Bongers (Technische Universiteit Eindhoven) houdt op vrijdag 4 december 2009 zijn intreerede getiteld: “Intertwine product and process design”. Deze openbare lezing vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de Universiteit. Voorafgaand aan de intreerede vindt in dezelfde zaal het Mini-symposium: Dutch … Lees meer

Winnaar Jongerenprijs 2009 houdt lezing op NPS9

Winnaar Jongerenprijs 2009 houdt lezing op NPS9 Prof.dr.ir. Michiel Kreutzer, de winnaar van de Hoogewerff Jongerenprijs 2009, krijgt de Jongerenprijs uitgereikt op dinsdag 27 oktober 2009, tijdens het negende Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS9) in Veldhoven. Aansluitend houdt hij een lezing met de titel “Multiphase microfluidics in reactor engineering and analytical chemistry”. De Hoogewerff Jongerenprijs wordt … Lees meer

Hoogewerff-Fonds reikt nieuwe Stimuleringsprijs voor het eerst uit in 2010

Hoogewerff-Fonds reikt nieuwe Stimuleringsprijs voor het eerst uit in 2010 Uitnodiging tot voordracht van kandidaten. Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds is van plan tijdens het tiende Netherlands Process Technology Symposium in oktober 2010 voor de eerste maal de “Hoogewerff Stimuleringsprijs” uit te reiken. Dit is een aanmoedigingsprijs voor (een team van) beginnende onderzoekers die … Lees meer

Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toegekend aan inspirerend procestechnoloog

Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toegekend aan inspirerend procestechnoloog De Stichting Hoogewerff-Fonds kent de Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toe aan Prof. dr. ir. M.T. Kreutzer. De Hoogewerff Jongerenprijs wordt iedere twee tot vier jaar uitgereikt aan een veelbelovende chemisch technoloog jonger dan 40 jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het vakgebied van de chemische technologie. Deze … Lees meer

Dr.ir. Peter Bongers hoogleraar Produktgestuurde Procestechnologie

Dr.ir. Peter Bongers hoogleraar Produktgestuurde Procestechnologie Met ingang van april 2008 is dr.ir. P.M.M. (Peter) Bongers benoemd als de nieuwe hoogleraar (0.2 fte) op de leerstoel Produktgestuurde Procestechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU Eindhoven. Prof. Bongers is verder werkzaam binnen Unilever Foods Research aan het Unilever Research Laboratorium te Vlaardingen waar hij … Lees meer

Dr. J. van der Eijk houdt Hoogewerff Lezing 2008

Dr. J. van der Eijk houdt Hoogewerff Lezing 2008 De Hoogewerff Lezing 2008 zal worden gehouden door Dr. Jan van der Eijk, Group Chief Technology Officer bij Shell, tijdens het achtste Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS8) op 28-29 oktober 2008 in het congrescentrum Koningshof te Veldhoven. Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft in 2006 de … Lees meer

Ir. J. Zuidam houdt Hoogewerff Lezing 2007

Ir. J. Zuidam houdt Hoogewerff Lezing 2007 De Hoogewerff Lezing 2007 zal worden gehouden door Ir. J. Zuidam, lid van de Raad van Bestuur van DSM, tijdens de tweede dag van het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS) op dinsdag 30 oktober 2007, 13.30 uur, in het congrescentrum Koningshof te Veldhoven. Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds … Lees meer

Vacature Hoogewerff Leerstoel aan TU Eindhoven

Vacature Hoogewerff Leerstoel aan TU Eindhoven Bij de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de functie vacant van hoogleraar Product Driven Process Engineering (0.2 fte). Deze deeltijdleerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Hoogewerff-Fonds. Het betreft een aanstelling voor 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging De leerstoel Product Driven Process Engineering aan … Lees meer

Hoogewerff-Fonds heeft nieuwe huisstijl

Hoogewerff-Fonds heeft nieuwe huisstijl De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft recentelijk haar nieuwe website het licht doen zien. Naar aanleiding hiervan heeft het Hoogewerff-Fonds ook haar huisstijl vernieuwd. De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft het inrichten van haar nieuwe website aangegrepen om ook de huisstijl grondig te vernieuwen. Zo heeft de Stichting nu een nieuw logo en nieuw briefpapier. … Lees meer

Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging

Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft op 20 april 2007 met algemene stemmen besloten tot een statutenwijziging. Deze statutenwijziging is op 14 mei 2007 verleden voor mr. M.H.F.O. Haanappel, waarnemer van mr. M.W. van der Zanden, notaris te Eindhoven, in aanwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, prof.dr.ir. J.C. … Lees meer

Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen

Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de bijzondere leerstoel duurzame chemische technologie verplaatst van de TU Delft naar de Faculteit der Wiskunde en Natuurweten¬schappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt ondergebracht bij het Institute for Technology and Management. Professor ir. G.J. (Jan) Harmsen (1950) bekleedt deze leerstoel sinds 1997 in deeltijd. … Lees meer

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jakob de Swaan Arons

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jakob de Swaan Arons Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2006 toegekend aan prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons. Professor De Swaan Arons krijgt de Gouden Medaille voor zijn uiterst belangrijke en unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied van de toegepaste thermodynamica gericht op het … Lees meer

Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds

Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds Op 7 april 2006 is prof.dr.ir. J.C. Schouten benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. Het Hoogewerff-Fonds werd in 1917 opgericht door prof.dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar in de Scheikunde aan de Polytechnische School en later de Technische Hoogeschool in Delft. De Stichting Hoogewerff-Fonds … Lees meer

Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen

Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2005 toegekend aan dr.ir. M.L.M. vander Stappen. Dr.ir. Vander Stappen heeft baanbrekend werk verricht aan de toepassing van procestechnologische principes op het ontwerp van productieprocessen voor gestructureerde producten, met name voor de voedingsmiddelenindustrie. De Hoogewerff Jongerenprijs wordt … Lees meer