Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen

Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de bijzondere leerstoel duurzame chemische technologie verplaatst van de TU Delft naar de Faculteit der Wiskunde en Natuurweten¬schappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt ondergebracht bij het Institute for Technology and Management.

Professor ir. G.J. (Jan) Harmsen (1950) bekleedt deze leerstoel sinds 1997 in deeltijd. Hij is verder platform manager enhanced unit operations bij het Shell Research & Technology Centre Amsterdam. Harmsen verricht onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzame chemische technologie, met name op het ontwikkelen en ontwerpen van duurzame processen, producten en ketensystemen. Voorbeelden van specifieke onderwerpen zijn: blauwe elektriciteit uit rivierwater, chemische producten en energiedragers uit biomassa en kauwgum dat de straat niet vervuilt.

Plaats een reactie