1977 – Prof.dr.ir. W. van Loon

Hoogewerff Gouden Medaille 1977

Prof.dr.ir. W. van Loon

Na zijn afstuderen in 1941 was Prof.dr.ir. W. van Loon (1919 – 1977) vijf jaar werkzaam bij de N.V. Karton- en Papierfabriek Scholten te Sappemeer. Vervolgens werkte hij, als privé-assistent van Prof. Waterman, op het gebied van de oxo-synthese. In 1947 trad hij in dienst bij de Staatsmijnen, waar hij zich aanvankelijk bezig hield met de totale vergassing van steenkool en cokes. Dit werk is in een dissertatie neergelegd. Daarna gaf hij gevolg aan het verzoek om aan de Technische Hogeschool te Eindhoven de Afdeling Chemische Technologie op te richten en er te doceren. In 1963 keerde hij terug naar de industrie, n.l. naar de AKU (later AKZO) waar hij zich als algemeen researchdirecteur bezighield met de algehele problematiek van synthetische vezels.