1925 – Ir. J. Rutten

Hoogewerff Gouden Medaille 1925

Ir. J. Rutten

Ir. J. Rutten (1873 – 1946) begon zijn loopbaan als scheikundige aan de Centrale Guano-fabrieken te Rotterdam, werkte daarna in een chemisch bedrijf van de Amsterdamse gasfabrieken en vervolgens bij het Haagse Gasbedrijf, waarvan hij later directeur werd.

De medaille werd hem toegekend wegens baanbrekend werk in de gasindustrie, in het bijzonder met betrekking tot de winning van bijproducten.