2006 – Prof.dr.ir. J. de SwaanArons

Hoogewerff Gouden Medaille 2006

Prof.dr.ir. J. de Swaan Arons

Prof.dr.ir. J. De Swaan Arons heeft een uiterst belangrijke en unieke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied van de toegepaste thermodynamica gericht op het ontwerpen van efficiënte en duurzame chemische processen. Zijn werk is van hoge wetenschappelijke kwaliteit en heeft zich daarbij altijd onderscheiden door de praktische toepasbaarheid in de industrie. Zijn Delftse onderzoeksgroep heeft een grote reputatie verworven door de hoge kwaliteit van de experimentele thermodynamische gegevens die het laboratorium leverde. Daarnaast is ook het experimentele en theoretische werk van prof. De Swaan Arons aan fasenevenwichten, superkritische systemen en aan irreversibele thermodynamica en exergie-analyse van processen, van uitzonderlijk hoog niveau. Hij is er op uitstekende wijze in geslaagd om het vakgebied van de thermodynamica toegankelijk te maken voor chemisch technologen en het een stevig fundament te bieden in ondermeer de (petro-)chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

Curriculum Vitae

Prof.dr.ir. J. De Swaan Arons Prof.dr.ir. J. De Swaan Arons studeerde in 1959 af als chemisch technoloog aan de Technische Hogeschool Delft. Daarna werkte hij een jaar als onderzoeksassistent aan de Yale University in de Verenigde Staten. In 1963 promoveerde hij cum laude aan de Technische Hogeschool Delft op een proefschrift over gelimiteerde mengbaarheid van gassen. Vervolgens trad hij in dienst van Shell en vervulde verschillende onderzoeksfuncties in Emeryville (USA), Amsterdam en Londen. In 1983 werd hij benoemd tot hoogleraar Toegepaste Thermodynamica en Fasenevenwichten aan de Technische Universiteit Delft. Van 1990 tot 1993 was hij decaan van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Van 1992 tot 1994 was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). In 1994 volgde zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenchappen (KNAW). In 2001 ontving hij een ‘honorary professorship’ aan de Beijing University of Chemical Technology in China. Na zijn emeritaat in 2002 werd hij aangesteld als hoogleraar op de ‘Royal Dutch Shell Chair of Chemical Engineering’ aan de Tsinghua University in Beijing, waar hij zijn werk voortzet aan de thermodynamische aspecten van duurzame chemische productie en gebruik van energie. In 2003 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Prof. De Swaan Arons is (co-)auteur van vele internationale publicaties op zijn vakgebied. Hij begeleidde meer dan 100 afstudeerders en 24 promovendi. Daarnaast vervulde hij verschillende functies in commissies en besturen en trad op als adviseur van vele multinationele ondernemingen in Nederland.

Swaan