1967 – Prof.dr. W.J.D. van Dijck

Hoogewerff Gouden Medaille 1967

Prof.dr. W.J.D. van Dijck

Prof.dr. W.J.D. Van Dijck (1899 – 1969) was oud-bijzonder hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij studeerde fysica te Utrecht en begon zijn loopbaan bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, later Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam. Op het gebied van de hoog-vacuum destillatie werkte hij een semi-technisch continuproces uit, dat is vastgelegd in publikaties en in een octrooi. Voorts heeft hij baanbrekend werk verricht op het gebied van de extractie en zag hij als eerste de analogie tussen destillatie en extractie.