Subsidiemogelijkheden

HOOGEWERFF SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

De Stichting Hoogewerff-Fonds subsidieert onder meer activiteiten en studiereizen van studieverenigingen aan chemisch-technologische faculteiten van de Nederlandse universiteiten. Een aanvraag kan worden ingediend middels het onderstaande subsidieformulier. De activiteit of studiereis dient van goede kwaliteit te zijn, voldoende technologische inhoud te hebben en te passen binnen de doelstelling van de Stichting. Het programma van een studiereis moet een goede balans hebben tussen educatieve en culturele activiteiten.

De subsidie-aanvraag dient minimaal te bevatten:

  • een korte en heldere omschrijving en motivering van de aanvraag (max. 1 A4)
  • een gespecificeerde begroting (max. 2 A4), met duidelijke vermelding van de gevraagde subsidie
  • een inzichtelijk programmaoverzicht en/of reisschema (max. 2 A4)
  • eventueel een flyer of folder van de activiteit of studiereis

Op elke pagina dient u de studiereis of symposium inclusief de datum te vermelden.
Deze documenten dienen als bijlagen te worden bijgevoegd bij de subsidie-aanvraag.

 

    Upload hier je motivatie, begroting en reisschema (in Word of Excel)