1971 – Dr.ir. H. Hoog

Hoogewerff Gouden Medaille 1971

Dr.ir. H. Hoog

Dr.ir. H. Hoog (1911 – 2001) trad, kort na zijn afstuderen bij Prof. Scheffer, in dienst van het Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam en werkte onder leiding van Ir. Van Peski aan de ontwikkeling van nieuwe processen van alifatische en cyclische koolwaterstoffen ter bereiding van benzinecomponenten, bestaande uit sterk vertakte alifatische koolwaterstoffen met octaan-getallen rond de 100. Voorts leidde hij de ontwikkeling van een aantal olieprocessen zoals o.a. katalytisch kraken en ontzwaveling van kerosine en gasolie-fracties door selectieve hydrogenering. Na zijn tewerkstelling in ‘s-Gravenhage werden onder zijn leiding vele commerciële installaties ontworpen ter bereiding van produkten als Epikote, glycerol, en polyetheen.