Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF LEERSTOELEN

Print

Sustainable Chemical Technology

In 1997 werd met steun van de Stichting Hoogewerff-Fonds de bijzondere leerstoel (0.2 fte) Duurzame Chemische Technologie (Sustainable Chemical Technology) ingesteld aan de Technische Universiteit Delft in de Faculteit der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde. Deze leerstoel werd in Delft bezet van 1997 tot en met 2006 door prof.ir. G.J. Harmsen. In 2006 werd de leerstoel verplaatst naar de Rijksuniversiteit Groningen. De financiering van de leerstoel door het Hoogewerff-Fonds eindigde in 2008, waarna de leerstoel zijn eigen plek heft gekregen binnen de Rijksuniversiteit Groningen.

Product-driven Process Technology

In 2002 werd met steun van de Stichting Hoogewerff-Fonds de bijzondere leerstoel (0.2 fte) Produktgestuurde Procestechnologie (Product-driven Process Technology) ingesteld aan de Technische Universiteit Eindhoven in de Faculteit Scheikundige Technologie. Deze leerstoel werd van 2002 tot en met 2007 bezet door prof.dr.ir. S. Bruin. De financiering van de leerstoel door het Hoogewerff-Fonds werd voortgezet voor nogmaals een periode van vijf jaar, van 2008 tot en met 2013. De leerstoel was vanaf maart 2008 tot aan zijn overlijden in juni 2012 bezet door prof.dr.ir. P.M.M. Bongers.