(Oud-)bestuursleden

Geschiedenis Hoogewerff-Fonds

(Oud-)bestuursleden

 

 

Het Hoogewerff-Fonds wordt opgericht. Het Bestuur van de Stichting wordt opgedragen aan een Commissie van Beheer bestaande uit:
Prof.dr. S. Hoogewerff, voorzitter
Prof.dr. J. Böeseken
Ir. A. Ter Horst
Prof.dr. A.F. Holleman
Ir. A.R. van Linge
Prof.dr. W. Reinders
Ir. A. Spakler
Ir. M.G. Wagenaar Hummelinck
Ir. A. Wurfbain
Prof.dr. E. Cohen
Dr. F.G. Waller
1923 Ir. A. Wurfbain treedt af
Ir. J.E.F. Kok treedt toe
1929 Prof.dr. A. Holleman treedt af (70 jaar)
Prof.dr. F.M. Jaeger (Groningen) treedt toe
1931 Prof.dr. S. Hoogewerff treedt, wegens hoge leeftijd, af
Ir. A. Spakler wordt voorzitter
Prof.ir. H. Ter Meulen (Delft) treedt toe
1934 Ir. A.R. van Linge overlijdt
Dr.ir. P. Hajonides van der Meulen (Dir.Amsterdamse Chininefabriek) treedt toe
Ir. R. Van Hasselt (octrooibezorger te >s-Gravenhage) treedt toe
1935 Ir. A. Ter Horst overlijdt
Dr.ir. F.G. Waller overlijdt
1937 Prof.ir. H. Ter Meulen wordt voorzitter
Ir. A. Spakler treedt af (70 jaar)
Ir. A. Heldring (Dir. Algemeen Handelsblad) treedt toe
1938 Ir. A. Heldring overlijdt
Prof.dr. J. Böeseken treedt af
Prof.dr. G. Van Iterson treedt toe
Ir. J. Rutten treedt toe
1939 Prof.dr. E. Cohen treedt af (70 jaar)
Prof.dr. H.R. Kruyt (Akademie van Wetenschappen) treedt toe
1941 Prof. H. Ter Meulen treedt af (70 jaar)
Ir. J.C.F. Kok overlijdt
1942 Ir. D.P. Ross van Lennep treedt toe
Prof.dr. P.E. Verkade treedt toe
Dr.ir. P. Hajonides van der Meulen treedt af
1946 Ir. M.G. Wagenaar Hummelinck overlijdt
Prof.dr. F.M. Jaeger overlijdt
Ir. J. Rutten treedt af
Ir. R. Van Hasselt treedt af
Ir. M.Ch. Bastet (Bataafsche Petroleum Mij.) treedt toe
Dr. J.N. Elgersma (octrooigemachtigde) treedt toe
Prof.dr. C.J. van Nieuwenburg (Delft) treedt toe
Ir. C.J. Asselbergs (Suikerindustrie) treedt toe
Ir. P.M. van Doormaal (Kon.Mij Zwavelzuurbereiding) treedt toe
Prof.dr. W. Reinders treedt af (70 jaar)
1949 Dr.ir. D.P. Ross van Lennep overlijdt
Dr. G. Berkhoff treedt toe
1952 Prof.dr. P.E. Verkade wordt voorzitter
Prof.dr. G. Van Iterson treedt af
Prof.dr. J.W.H. Uytenboogaart treedt toe
Prof.dr. H.R. Kruyt treedt af
1955 Prof.dr. J.H. de Boer treedt toe
1957 Dr. J.N. Elgersma overlijdt
Ir. W.H. van Leeuwen treedt af (70 jaar)
Ir. C.M.R. Davidson (octrooigemachtigde) treedt toe
1959 Prof.ir. H.W. Slotboom treedt toe
1960 Prof. Brender á Brandis (vanaf de aanvang secretaris-penningmeester maar geen lid van het Bestuur) wordt door Statutenwijziging lid, doch treedt in hetzelfde jaar af wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd
Prof.dr.ir. P.M. Heertjes treedt toe en wordt benoemd tot secretaris-pen­ningmeester
1961 Prof.dr. G. Berkhoff treedt af
Prof.dr. P.E. Verkade treedt af
Ir. A.F.H. Blaauw(Unilever) treedt toe
Prof.dr. J.W.H. Uytenbogaart wordt voorzitter
Prof.dr. D.W. van Krevelen (AKU) treedt toe
1962 Mw. Th.E. van Bruggen wordt administratrice van het Hoogewerff-Fonds
1964 Prof.dr. J.W.H. Uytenbogaart overlijdt
1965 Prof.dr. J.H. de Boer wordt voorzitter
Ir. C.M.R. Davidson wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. J.C. Vlugter (KivI) treedt toe
Prof.dr. G.C.A. Schuit treedt toe
1968 Prof.dr. J.H. de Boer treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Ir. C.M.R. Davidson wordt voorzitter
1969 Ir. C.J. Asselbergs treedt af
Dr.ir. L.J. Revallier (DSM) treedt toe
Dr. E.J.W. Verwey (KNAW) treedt toe
1972 Ir. C.M.R. Davidson treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.ir. H.W. Slotboom wordt voorzitter
Ir. A.F.H. Blaauw wordt vice-voorzitter
Ir. L.W. Kooy (octrooigemachtigde) treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen (THT) treedt toe
1973 Ir. A.F.H. Blaauw treedt af als vice-voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.dr. D.W. van Krevelen wordt vice-voorzitter
1975 Prof.ir. H.W. Slotboom treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.dr.ir. J.C. Vlugter treedt af (70 jaar)
Dr. E.J.W. Verwey treedt af (70 jaar)
Dr.ir. E.L. Mackor (KNAW) treedt toe
1976 Ir. C.T. Douwes (KIvI) treedt toe
Prof.ir. Stemerding treedt toe
Drs.F. Lagerwey (TNO) treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen wordt voorzitter
1978 Prof.dr.ir. P.M. Heertjes treedt af (70 jaar)
Prof.dr.ir. B.M. Wepster treedt toe en wordt secretaris-penningmeester
Ir. P.M. van Doormaal treedt af (70 jaar)
Ir. M.D. Westermann treedt toe
1980 Prof.drs.ir. J. Groot Wassink (Technische Hogeschool Twente) treedt toe
Prof.dr. G.C.A. Schuit treedt af (70 jaar)
Prof.dr.ir. D. Thoenes (Technische Hogeschool Eindhoven) treedt toe
1982 Prof.dr. D.W. van Krevelen treedt af als voorzitter en lid
Drs. F. Lagerwey treedt af
Dr. J.H. Parmentier (TNO) treedt toe
1983 Dr.ir. L.J. Revallier treedt af
Ir. A.H. de Rooy treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen treedt af als voorzitter en lid
Prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg (Universiteit van Groningen) treedt toe
Ir. L.W. Kooy wordt voorzitter
Prof.ir. S. Stemerding wordt vice-voorzitter
1985 Prof.dr.ir. B.M. Wepster treedt af als secretaris-penningmeester en lid
Prof.drs. P.J. van den Berg (TU Delft) treedt toe en wordt secretaris-penningmeester
1986 Ir. S. Stemerding treedt af als vice-voorzitter en lid
Prof.drs.ir. J. Groot Wassink wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg treedt af
Dr.ir. A.H.M. Verkooyen treedt toe
Prof.dr. J.M. Moulijn (Universiteit van Amsterdam) treedt toe
1988 Ir. C.T. Douwes treedt af
Dr. A.H.M. Verkooyen treedt af
Prof.dr.ir. J. De Graauw (TU Delft) treedt toe
1989 Ir. D. van der Meer (Shell; KivI) treedt toe
1990 Dr. E. Mackor (Shell/KNAW) treedt af
Prof.dr. K. Vrieze (KNAW) treedt toe
1991 Prof.drs. P.J. van den Berg treedt af als lid en secretaris-penningmeester
Prof.ir. W. Herman de Groot treedt toe en wordt secretaris-penningmees­ter
Mw. Th.E. van Bruggen draagt haar taak als administrateur over aan Mw. C.M. van der Loo-Vreeburg
1993 Ir. L.W. Kooy treedt af als voorzitter en lid
Prof.dr.ir. D. Thoenes wordt voorzitter
Prof.ir. A.H. de Rooy treedt af
Dr. J.H. Parmentier treedt af
Prof.dr.ir. H. De Waal (TNO) treedt toe
Ir. J. Zuidam (DSM) treedt toe
1994 Ir. F.J.M. van Haaren (AKZO) treedt toe, doch overlijdt in september
1995 Ir. M.D. Westermann treedt af
Dr. A.J.H. Nollet (AKZO) treedt toe
Ir. W. Hoenselaar (Hoogovens) treedt toe
1998 Prof.drs.ir. J. Groot Wassink treedt af als vice-voorzitter en lid
Prof.dr.ir. H. De Waal wordt vice-voorzitter
Prof.ir. C.M. van den Bleek (TU Delft) treedt toe
Prof.dr.ir. G.F. Versteegh (Universiteit Twente) treedt toe
Dr.ir. M.M.G. Senden (Shell) treedt toe
1999 Prof.dr. J.A. Moulijn (TU Delft) treedt af
2000 Prof.dr.ir. D. Thoenes treedt af als voorzitter en lid
Prof.ir. C.M. van den Bleek wordt voorzitter
Mw. C.M. van der Loo-Vreeburg draagt haar taak als administrateur over aan Mw. M.E.J. Thoenes-Steenkamp
2001 Prof.ir. H. Herman de Groot treedt af als secretaris-penningmeester en lid
Dr.ir. M.M.G. Senden wordt secretaris-penningmeester
Ir. D. van der Meer (Kon.Shell/KIvI) overlijdt
Prof.dr.ir. J.C. Schouten (TU Eindhoven) treedt toe
Dr.ir. K. van der Wiele (AKZO) treedt toe
Dr. A.J.H. Nollet (AKZO) treedt af
2002 Ir. H. Kimmels (KIvI) treedt toe
2003 Prof.dr. K. Vrieze  treedt af
Prof.dr.ir. J. De Graauw (TU Delft) treedt af
Ir. J. Zuidam (DSM) treedt af
Prof.dr. E. Drent (KNAW) treedt toe
Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken (Unilever) treedt toe
Dr.ir. J.C. van Suijdam (DSM) treedt toe
2004 Ir. W. Hoenselaar treedt af
Prof.dr.ir. H. De Waal treedt af als vice-voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt vice-voorzitter
Prof.dr. J.H.W. de Wit (TNO) treedt toe
Ir. K.E. Horn (Friesland Foods) treedt toe
Mw. M.E.J. Thoenes-Steenkamp draagt haar taak als administrateur over aan Mw. A.M.A. van Bemmelen
2006 Prof.ir. C.M. van den Bleek treedt af als voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter
2007 Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken wordt vice-voorzitter
Prof.dr. J.H.W. de Wit treedt af
Dr.ir. J.C. van Suijdam treedt af
2008 Prof.dr.ir. G.F. Versteeg treedt af
2009 Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft) treedt toe
Ir. K.E. Horn treedt af
2010 Dr.ir. A.J. van Hengstum (FrieslandCampina) treedt toe
2013 Prof.dr.ir. A. van den Berg (Universiteit Twente) treedt toe
Dr. P. Berben (BASF) treedt toe
Ir. A. Giesen (Royal HaskoningDHV) treedt toe
Prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes (TNO, TU Eindhoven) treedt toe
Dr.ir. E.J.A.X. van de Sandt (DSM Biotechnology Centre) treedt toe
2014 Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer (TU Delft) treedt toe
Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer (Universiteit Twente) treedt toe
Prof.dr. H.W. Frijlink (Rijksuniversiteit Groningen) treedt toe
Dr.ir. A.J. van Hengstum treedt af
Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht treedt af
Ir. H. Kimmels (KIvI) treedt af
Prof.dr. E. Drent (KNAW) treedt af als vice-voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer (Universiteit Twente) wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken (Universiteit Twente) treedt af
Dr.ir. K. van der Wiele treedt af
2015 Prof.dr.ir. A. van den Berg (Universiteit Twente) treedt af
Prof.dr.ir. J.C. Schouten treedt af als voorzitter
Dr.ir. M.M.G. Senden treedt af als secretaris-penningmeester
Dr.ir. P. Berben wordt voorzitter
Dr.ir. E.J.A.X. van de Sandt wordt secretaris-penningmeester
Prof.dr.ir. J.C. Schouten treedt af
Dr.ir. M.M.G. Senden treedt af
Ir. L.C.A. van Holk (KIVI, Stichting COVA) treedt toe
Prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen (KNAW, Universiteit Utrecht) treedt toe
2016 Dr. E.G.M. Kuijpers treedt toe
2019 Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer (Universiteit Twente) treedt af als vice-voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes (TNO, TU Eindhoven) wordt vice-voorzitter
Prof.dr. H.W. Frijlink (Rijksuniversiteit Groningen) treedt af
2020 Prof.dr.ir. N.G Deen treedt toeProf.dr.ir. B.M. Weckhuysen (KNAW, Universiteit Utrecht) treedt af
2022 Prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen (KNAW, Universiteit Utrecht) treedt af
Ir. L.C.A. van Holk (KIVI, Stichting COVA) treedt af
Ir. R.Wielinga (KIVI) treedt toe
Prof.dr. S. Hoogewerff