1970 – Dr. L.P.F. van der Grinten

Hoogewerff Gouden Medaille 1970

Dr. L.P.F. van der Grinten

Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerde dr. L.P.F. Van der Grinten (1894 – 1981) op het gebied van de reproduktie, vooral de blauwdruk. Daarna deed hij proeven met diazoniumverbindingen. In 1926 dient hij een eerste octrooiaanvrage in op het gebied van de halfnatte diazotypie en in 1927 komt een twee-componentenpapier op de markt met diazoverbindingen die op de p-plaats een tertiaire aminogroep bevatten. Door Dr. Van der Grinten en zijn medewerkers is een indrukwekkende lijst van octrooien verkregen op het gebied van diazotypieprocédé’s.