Notulen eerste vergadering Commissie van Beheer op 21 december 1917

Geschiedenis Hoogewerff-Fonds

Notulen eerste vergadering Commissie van Beheer op 21 december 1917

De Stichting Hoogewerff-Fonds werd op 29 augustus 1917 gesticht door Professor dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar aan de toenmalige Technische Hoogeschool te Delft.

De acte van oprichting werd op 10 januari 1918 voor notaris Mr. P.J. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd en, zoals de eerste statuten vermeldden, werd het bestuur van de Stichting opgedragen aan een zogeheten Commissie van Beheer.

De eerste vergadering van deze Commissie van Beheer werd gehouden op vrijdag 21 december 1917 ten kantore van de firma J.B. Wolters aan de Koningskade in Den Haag.

De notulen van deze eerste vergadering zijn in het archief van het Hoogewerff-Fonds bewaard gebleven. Deze eerste notulen geven een mooi tijdsbeeld alsmede natuurlijk ook een historisch overzicht van de eerste beraadslagingen en besluiten van de Commissie van Beheer, het latere Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. De notulen zijn ondertekend door de voorzitter, prof.dr. S. Hoogewerff.