1977 – Ir. H.J.A. Schuurmans

Hoogewerff Jongerenprijs 1977

Ir. H.J.A. Schuurmans

Ir. H.J.A. Schuurmans (Shell) heeft baanbrekend werk verricht in het veld van chemicaliën-transport per schip. In het bijzonder richtte zijn werk zich op de technische afwerking van de in 1973 door de “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships” vastgelegde regels voor het operationeel afvoeren van chemicaliën door tankers. De wisseling van lading maakt het ontwerpen van reinigingsprocedures nodig. Met grote chemisch-technologische bekwaamheid heeft Ir. Schuurmans het multi-variabele systeem kwantitatief onderzocht in nauw overleg met een stuurgroep waarin het Directoraat Generaal van Scheepvaart, Rijkswaterstaat, de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging en het Nederlands Maritiem Instituut waren vertegenwoordigd.

“In het bijzonder richtte zijn werk zich op de technische afwerking van de in 1973 door de “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships” vastgelegde regels voor het operationeel afvoeren van chemicaliën door tankers.”

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”