1990 – Ir. E. van Andel

Hoogewerff Gouden Medaille 1990

Ir. E. van Andel

Ir. E. van Andel (geb. 1938) heeft als directeur Corporate Research Laboratorium AKZO te Arnhem, blijk gegeven van een ongewone combinatie van inzicht in verschillende disciplines, zoals thermodynamica, chemie, materiaalkunde, technologie en bedrijfskunde.

Voorbeelden, allen liggend op grensvlakken, zijn: opvoering van de produktie van zoutgaten, energetische optimalisering van zoutelektrolyse, thermodynamische doorlichting van produktieprocessen, het bevorderen van de ontwikkeling van op water gebaseerde verven en daarnaast elektronische componenten. Hoewel een nieuw proces voor de produktie van vinylchloride het economisch niet heeft gehaald, bestaat toch grote waardering voor de wijze van denken over grootschalige produktieprocessen.