2007 – Ir. Jan Zuidam

Hoogewerff Lezing 2007

Ir. Jan Zuidam

De Hoogewerff Lezing 2007 werd gehouden door Ir. J. (Jan) Zuidam, lid van de Raad van Bestuur van DSM.

Ir. Zuidam studeerde scheikunde aan de Technische Hogeschool Delft. Hij trad in 1973 in dienst bij DSM Research te Geleen. Van 1977 tot 1987 vervulde hij diverse functies binnen DSM, onder andere als Plantmanager van de Melaminefabriek in Geleen, chef Inkoop voor de toenmalige Groep Organische Producten en chef Productie van de business-unit Special Products. In 1987 werd hij directeur van het geacquireerde DSM Andeno. In 1990 volgde de benoeming tot directeur Concernstrategie van DSM. Vanaf 1992 was de heer Zuidam directeur van DSM Research te Geleen, waarna hij in 1998 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Ir. Zuidam was van 1993 tot 2003 lid van het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. Hij vervult een groot aantal commissariaten en nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

De Hoogewerff Lezing 2007 werd gehouden tijdens het zevende Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS7) in Veldhoven.

Zuidam