Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft ten doel het stimuleren en belonen van excellentie op de volgende terreinen:

  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chemische technologie in de meest brede zin van het woord;
  • wetenschappelijk en technisch onderwijs op dit gebied;
  • activiteiten op dit gebied gericht op kennisvalorisatie, industriële innovatie, en/of de start van nieuwe bedrijven;
  • activiteiten gericht op het ontwikkelen, stimuleren en versterken van de positie van dit gebied in de samenleving.

Het Hoogewerff-Fonds wil dit doel bereiken door:

  • toekenning van de Hoogewerff Gouden Medaille aan een gerenommeerde persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie. Deze onderscheiding dient als belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de betrokkene.
  • toekenning van de Hoogewerff Jongerenprijs aan een veelbelovende kandidaat jonger dan veertig jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het gebied van de chemische technologie. Deze onderscheiding dient als belangrijke erkenning van de kwaliteiten van de betrokkene en als stimulans voor de verdere carrière.
  • toekenning van de Hoogewerff Stimuleringsprijs aan een persoon, groep van personen, organisatie, instituut of bedrijf welke zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden in het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en/of industriële innovatie. Deze onderscheiding dient als belangrijke stimulans voor verdere initiatieven op dit gebied.

Het Bestuur kan tevens besluiten tot het financieel steunen of belonen van activiteiten die door derden worden ontplooid en die naar het oordeel van het Bestuur bijdragen aan het doel van het Hoogewerff-Fonds, zoals activiteiten georganiseerd door studentenverenigingen en/of de instelling van deeltijdleerstoelen door universiteiten.