1992 – Dr.ir. G.F. Versteeg

Hoogewerff Jongerenprijs 1992

Dr.ir. G.F. Versteeg

Dr.ir. G.F. Versteeg (Universiteit Twente) was ten tijde van de Jongerenprijs-toekenning universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Hij gaf leiding aan het werk van een aanzienlijk aantal promovendi. Hij ontvangt de prijs voor zijn belangrijke bijdragen aan het onderzoek naar de toepassing van membranen bij absorptieprocessen en voor zijn zeldzame talent om theoretische oplossingen naar praktijktoepassingen te brengen, waardoor een groot aantal projecten tot tevredenheid kon worden afgerond.

“Versteeg ontvangt de prijs voor zijn belangrijke bijdragen aan het onderzoek naar de toepassing van membranen bij absorptieprocessen.”

Versteeg