Jongerenprijs

Hoogewerff Jongerenprijs

De Hoogewerff Jongerenprijs wordt ongeveer eenmaal in de drie jaar toegekend aan een veelbelovend onderzoeker, jonger dan veertig jaar. Dit zijn veelal personen die nog geen grote bekendheid genieten en door deze prijs (€ 5000,= en een zilveren medaille) uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Voor iedere toekenning wordt een selectiecommissie benoemd, bestaande uit een aantal leden van het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds en enkele externe deskundigen. Voor het vinden van kandidaten wordt een groot aantal vakgenoten in de industrie en aan universiteiten in Nederland benaderd. Bij de uiteindelijke selectie wordt gekeken naar originaliteit, wetenschappelijk niveau, innoverend vermogen, produktiviteit (octrooien, publikaties e.d.), breedte, leeftijd, zelfstandigheid en presentatie van de kandidaten.

De Jongerenprijs werd in 1973 voor het eerst uitgereikt aan dr.ir. F.C. Eversteyn. De twaalfde Jongerenprijs werd in 2009 toegekend aan prof.dr.ir. M.T. Kreutzer.

anthranilzuur

In 1885 Hoogewerff werd benoemd tot hoogleraar in de scheikunde en directeur van het chemisch laboratorium van de Polytechnische School te Delft. Ook hier boekte hij als wetenschappelijk onderzoeker grote resultaten op zijn terrein. Belangrijk was de zg. ‘omlegging van Hoogewerff en Van Dorp’, d.i. de inwerking van broom en loog op zuuramiden.

Hoogewerff Portret