1996 – Prof.dr.ir. S.T. Sie

Hoogewerff Gouden Medaille 1996

Prof.dr.ir. S.T. Sie

Prof.dr.ir. T.S. Sie (geb. 1933) ontving de Hoogewerff Gouden Medaille voor zijn buitengewone verdiensten op chemisch-technologisch gebied.

Zo werkte hij mee aan de ontwikkeling van het zogenaamde katalytische Hycon-proces, heeft hij meer dan 85 octrooien geregistreerd en was hij betrokken bij de ontwikkeling van de eveneens economisch aantrekkelijke Shell Middle Destillate Synthesis.

Ook heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de unieke positie die de Nederlandse katalytische procesresearch thans inneemt.

Sie