Gouden Medaille

Hoogewerff Gouden Medaille

De Hoogewerff Gouden Medaille wordt iedere drie tot vijf jaar door het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitgereikt aan een gerenommeerde kandidaat die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie.

De verantwoordelijkheid voor de selectie van kandidaten voor de Gouden Medaille berust bij het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds, bestaande uit personen afkomstig uit het bedrijfsleven en het chemisch-technologisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, die gezamenlijk geacht worden alle voor deze onderscheiding in aanmerking komende personen in Nederland te kennen.

De onderscheiding wordt beschouwd als een belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de kandidaat.

In de afgelopen eeuw is de Medaille aan vele bekende onderzoekers op het vakgebied toegekend, voor het merendeel werkzaam of werkzaam geweest in de chemische procesindustrie.

In 1925 werd de Hoogewerff Gouden Medaille voor de eerste keer uitgereikt aan Ir. J. Rutten. In 2006 werd de twintigste Gouden Medaille toegekend aan prof.dr.ir. J. de Swaan Arons.

anthranilzuur

In 1885 Hoogewerff benoemd tot hoogleraar in de scheikunde en directeur van het chemisch laboratorium van de Polytechnische School te Delft. Ook hier boekte hij als wetenschappelijk onderzoeker grote resultaten op zijn terrein. Belangrijk was de zg. ‘omlegging van Hoogewerff en Van Dorp’, d.i. de inwerking van broom en loog op zuuramiden.

Hoogewerff Portret