1980 – Dr. P. Cossée

Hoogewerff Gouden Medaille 1980

Dr. P. Cossée

Na zijn promotie in 1956 aan de Universiteit te Leiden bij Prof.dr. A.E. van Arkel, trad Dr. P. (Piet) Cossée (geb. 1926) in dienst bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (KSLA). Hier werkte hij tot 1972 aan fundamenteel katalyse-onderzoek.
De grote verdiensten van Dr. Cossée betreffen de ontwikkeling van twee belangrijke chemische processen.

Het eerste proces levert de harde en zachtere plastics, genaamd poly-propeen en poly-etheen. Het tweede proces heeft niet tot doel nieuwe materialen te maken maar om hinderlijke stoffen te verwijderen. Met het aldus verkregen inzicht bleek het mogelijk effectievere katalysatoren te maken voor het ontzwavelen. Duidelijk is dat het gebruik van zwavelrijke olie uit het Midden-Oosten zonder dit proces niet goed mogelijk zou zijn geweest.

Cossee