Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan veelzijdige procestechnoloog

Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan veelzijdige procestechnoloog

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel De Hoogewerff Jongerenprijs wordt iedere twee tot vier jaar uitgereikt aan een veelbelovende chemisch technoloog jonger dan 40 jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het gebied van de chemische technologie. Deze prestigieuze onderscheiding dient als belangrijke erkenning van de kwaliteiten van de betrokkene en als stimulans voor diens verdere carrière. Tony Kiss is werkzaam als procestechnoloog bij AkzoNobel. Hij heeft baanbrekend werk verricht op onder meer het gebied van de procesintensificatie, waaronder de ontwikkeling van reactieve scheidingsprocessen, de dividing-wall column, cyclic destillation en andere energie-efficiënte industriële processen.

Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen. Hij heeft een belangrijke en innovatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van reactieve destillatieprocessen en dividing-wall column processen voor de productie van biobrandstoffen.

Zeer zichtbare voorbeelden van zijn werk zijn de ontwikkeling van heterogene katalysatoren (zoals sulfaathoudende metaaloxides) en het gebruik daarvan in een katalytisch reactieve destillatieproces en de ontwikkeling en het gebruik van de dividing wall column voor innovatieve azeotropische, extractieve en reactieve destillatieprocessen. De combinatie van wetenschappelijke gedrevenheid en industriële toepassing maakt zijn werk uitzonderlijk.

Dr.ir. Tony Kiss werkt sinds 2005 bij AkzoNobel op het gebied van scheidingstechnologie en proces-intensificatie. Hij onderhoudt daarbij eveneens een groot wetenschappelijk netwerk. Zijn werk kenmerkt zich door een groot chemisch-technologisch inzicht en een enorme toewijding voor de wetenschap. Dat laatste blijkt onder andere uit het grote aantal wetenschappelijke publicaties die mede tijdens zijn werkzaamheden voor AkzoNobel tot stand zijn gekomen.

De uitreiking van de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 zal plaatsvinden op dinsdag 23 april a.s. tijdens het European Congress of Chemical Engineering (ECCE-9) in Den Haag.

Korte Levensloop dr.ir. Tony Kiss

Dr.ir. A.A. (Tony) Kiss werd geboren op 24 juni 1974 in Transsylvanië (Roemenië). Op 14-jarige leeftijd werd hij verkozen voor het Roemeense team voor de Chemie Olympiade. Hij heeft Chemische Technologie gestudeerd aan de universiteit ‘Babes-Bolyai’ van Cluj-Napoca, waar hij ook als docent heeft gewerkt. In 2003 heeft hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgerond. Zijn promotoren waren prof.dr.ir. P.D. Iedema en prof. A.C. Dimian. De titel van zijn proefschrift was “Design and control of recycle systems by non-linear analysis”.

Hierna heeft hij zowel bij de TU Delft als de UvA gewerkt als onderzoeker op het gebied van de procesintensificatie. Momenteel werkt hij als senior researcher / projectleider Scheidingstechnologie bij AkzoNobel Research, Development & Innovation. Zijn specialisme is op het gebied van destillatie, reactieve scheidingstechnologie en procesintensificatie, met speciale aandacht voor ‘groene’ processen. Tony Kiss heeft inmiddels meer dan 65 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Plaats een reactie