Vacature Hoogewerff Leerstoel aan TU Eindhoven

Vacature Hoogewerff Leerstoel aan TU Eindhoven

Bij de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de functie vacant van hoogleraar Product Driven Process Engineering (0.2 fte). Deze deeltijdleerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Hoogewerff-Fonds. Het betreft een aanstelling voor 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

De leerstoel Product Driven Process Engineering aan de TU/e is reeds voor een periode van 5 jaar gefinancierd door het Hoogewerff-Fonds. De huidige leerstoelhouder, prof.dr.ir. S. Bruin, beëindigt zijn aktiviteiten per 1 september 2007. Prof. Bruin heeft in de afgelopen jaren het onderwijsprogramma op het gebied van de productgestuurde procestechnologie aan de TU/e inhoud gegeven. Hij heeft ondermeer een college opgezet voor de masterstudenten en een cursus voor de studenten in de tweede faseopleiding Proces- en Productontwerp. Daarnaast heeft hij studenten begeleid bij hun afstudeeropdrachten. De nieuwe leerstoelhouder zal worden gevraagd om het onderwijsprogramma te continueren en om daarnaast een onderzoeksprogramma op te zetten dat zich richt op wetenschappelijke verdieping en innovatie op het gebied van de productgestuurde procestechnologie.

Het vakgebied van de productgestuurde procestechnologie is nog relatief nieuw. Grootschalige productie en verwerking van chemicaliën (zoals raffinage en petrochemie) vormt in belangrijke mate het fundament van de chemische industrie en beleeft juist in deze tijden een periode van grote groei. Ten aanzien van research en innovatie binnen de chemische industrie heeft er in de afgelopen jaren echter een duidelijke verschuiving plaats gevonden van de grootschalige chemie (waar de R&D sterk is gekrompen) naar volgprocessen, fijnchemie, specialities, medicijnen en naar geformuleerde en vormgegeven producten (waarvoor de R&D is gestegen en van een ander karakter is). Alle fasen van ideevorming tot commercialisering zijn hierbij van invloed op de inrichting van het productieproces. Dit laatste kenmerkt zich door vergaande integratie van processtappen, toepassing van generieke apparatuur met moderne procesregeling en korte productietijden. Deze ontwikkeling laat zich het best beschrijven als ‘productgestuurde procestechnologie’ en wordt gekenmerkt door een hoge mate van integratie van chemische en technologische vakgebieden met daarbij ook disciplines als consumentenwetenschappen, marketing, bedrijfseconomie en technologiemanagement.

De uitgebreide leerstoelomschrijving is ook te vinden op de website van de Technische Universiteit Eindhoven: www.tue.nl/vacatures

Plaats een reactie